جلسه فوق‌العاده علمی با هدف بررسی و بسیج هر چه بیشتر امکانات و تجهیزات بیمارستان مسیح دانشوری جهت ارائه خدمات حداکثری درمانی به هموطنان تشکیل شد.

در این جلسه و با حضور معاونین و مسؤولین بخش‌های مختلف بیمارستان راهکارهای ارائه خدمات بیشتر و متناسب با شرایط جدید به همه مراجعه کنندگان بررسی شد.

علی اکبر ولایتی ، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ضمن تاکید بر بهره‌برداری حداکثری از امکانات موجود، تاکید کرد: از ابتدای آغاز شیوع کرونا تاکنون بیمارستان مسیح دانشوری با جدیت در خط مقدم مبارزه با این ویروس اقدام و تلاش کرده و در حال حاضر هم باید با  تمام تلاش و همراهی کادر درمانی بیمارستان بر این مهم تمرکز داشت که حتی الامکان هیچ مراجعه‌کننده‌ای بدون دریافت خدمات درمانی بیمارستان را ترک نکند.

وی ادامه داد: دست اندرکاران اهتمام لازم به منظور پذیرش و در صورت لزوم بستری هر چه بیشتر مراجعه کنندگان را در نظر داشته باشند.

ولایتی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مدافعان سلامت در سراسر کشور و به ویژه همکاران بیمارستان مسیح دانشوری که دلسوزانه و مجدانه، مقاومت، ایستادگی و مجاهدت کردند، اظهار امیدواری کرد: هر چه زودتر سلامت و آرامش با از بین رفتن این ویروس به جامعه بازگردد.