سقوط یک درخت روی خودروها در خیابان ولیعصر حادثه‌ساز شد. جزئیات را در ویدئوی زیر ببینید.