ایرج حریرچی ، معاون وزیر بهداشت درباره اولویت های واکسیناسیون کرونا در ایران توضیحاتی ارائه داد.