محمد حسن قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت هلال احمر درباره «ایجاد داروخانه هلال احمر در نقاط مختلف کشور»،گفت:این نیاز مردم است و در بسیاری از شهرهای محروم مردم درخواست ایجاد داروخانه هلال احمر را دارند.

وی ادامه داد:چون داروخانه هلال احمر خیلی دنبال سود نیست و داروی خاص هم دارد؛ اما در مقابل آن، آن جایی که می‌خواهند مجوز ایجاد داروخانه را بدهند ممکن است مقداری مقاومت کنند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر  افزود: اینها به ویژه  تشکیلات صنفی خصوصی هستند که  می‌گویند این موضوع به هلال احمر مربوط نیست. اکنون در هر استانی اجازه داشتن یک شعبه را داده‌اند اما واقعا بسیاری شهرهای محروم داریم که درخواست اعطای مجوز داروخانه را دارند و ما نیز آمادگی ایجاد داروخانه را داریم.