این توله خرس که "بونچوک" نام دارد به عنوان حیوانی که به صورت غیرقانونی قاچاق شده بود، نجات پیدا کرده و به باغ‌ وحشی در قاضی آنتپ انتقال یافته است.

این خرس پس از انتقال به باغ وحش با این شامپانزه‌ به نام "جان" دوست شده است.

خرس