پیرمرد فلسطینی در سایه مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا، سقف خانه خود را به باغچه‌ای تبدیل کرد تا با فروش محصولات خود امرار معاش کند.