آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در حاشیه آئین بهره برداری از بیمارستان فوق تخصصی «عدل» وابسته به قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توجه به نظر متخصصان اظهار کرد: توجه به نظر متخصص هم مبنای دینی دارد و هم مبنای فرهنگی، اجتماعی و عمومی. بالاخره آقایان متخصص هستند و وقتی می‌بینند خطر دارد نزدیک می‌شود و زندگی مردم را خطر دارد تهدید می‌کند باید به نظر تخصصی‌شان توجه کرد و عدم توجه به نظر تخصصی متخصصان خسارات بسیار زیادی را به همراه دارد. 

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولین در همه حوزه‌ها باید خودشان را موظف بدانند که به نظر متخصصان در زمان خودش عمل کنند؛ چراکه اگر یک امری از زمان خودش گذشت خسارت به همراه دارد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مسئله زمان‌شناسی امری بسیار مهم است، گفت: به نظر من کادر درمان، وزیر محترم، دست‌اندرکاران و مسئولان ستاد ملی مقابله کرونا، پزشکانی هستند که نظر تخصصی می‌دهند و باید به نظر تخصصی آن‌ها توجه شود که عدم توجه به آن‌ها خساراتی را به همراه دارد و در حال حاضر سوال برخی نمایندگان مجلس و بخش‌های تخصصی‌ای که نظاره‌گر این وضعیت هستند این است که چرا به نظر متخصصان در زمان خودش توجه نشد؟

رئیس قوه قضاییه در جواب به این سوال که آیا شما خودتان کرونا گرفتید یا نه؟ پاسخ داد: به لطف خدا تا کنون نه. اما باید همواره مراقبت کرد و بنده نیز هر سفری که می‌کنم، اول با ستاد کرونا هماهنگ می‌کنم. اگر آقایان در ستاد کرونا گفتند که انجام آن سفر ایرادی ندارد، با رعایت اصول بهداشتی سفر را انجام می‌دهم و در مواردی که آقایان سفر را مجاز ندانند سفر را انجام نمی‌دهم.