زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی فاریاب در جنوب استان کرمان را ساعت ۲۰ و سه دقیقه امشب در عمق هشت کیلومتری زمین لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۳۳ و عرض جغرافیایی ۲۸.۵ و فاصله ۴۵ کیلومتری فاریاب و ۴۵ کیلومتری جیرفت ثبت شده است، این زمین‌لرزه خسارتی به دنبال نداشته است.