مجید باجلان رئیس قرارگاه اطعام مهدوی کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: طرح اطعام مهدوی با آغاز ماه مبارک رمضان شروع به کار کرد.

او با بیان اینکه در روز اول شروع این طرح ۱۱ هزار و ۴۸۰ پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شد، گفت: ۳۰۰ افطاری ساده به افراد شناسایی شده اهدا شد.

رئیس قرارگاه اطعام مهدوی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۲ هزار و ۷۱۲ بسته معیشتی نیز در روز اول آغاز این طرح بین نیازمندان توزیع شد.

او با بیان اینکه در روز دوم ماه رمضان، ۱۳۲ هزار و ۴۷ پرس غذا میان نیازمندان توزیع شد، گفت: ۱۴ هزار و ۸۵۸ افطاری ساده به دست روزه داران رسید و ۴۰ هزار و ۶۹۴ بسته معیشتی در سراسر کشور توزیع شد.

رئیس قرارگاه اطعام مهدوی کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: در روز سوم ماه مبارک رمضان ۱۵۸ هزار و ۲۵۴ پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شد.

او با بیان اینکه در این روز ۲۱ هزار و ۴۵۳ افطاری ساده در طرح اطعام مهدوی آماده شد و به دست روزه داران رسید، افزود: همچین ۴۶ هزار و ۷۷۵ بسته معیشتی در کنار غذای گرم و افطاری ساده توزیع شد.

باجلان گفت: هموطنان می‌توانند با شماره گیری کد دستوری #۱۴*و شماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷ در این کار خیر مشارکت کنند.