افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به استفاده از فناوری های نوین در ساخت بیمارستان ها، اظهار کرد: در حال حاضر یکی از پروژه های مهم دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ساخت و راه اندازی بیمارستان هوشمند است و در راستای اجرای این طرح زیر ساخت های لازم فراهم شده است.

او ادامه داد: در بیمارستان های هوشمند سرعت روند کارهای مختلف اعم از اقدامات درمانی و اداری افزایش پیدا می کند. به طور کلی در این مراکز درمانی پیشرفته از اینترنت برای انجام امور مختلف استفاده خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: در بیمارستان های هوشمند از بدو ورود بیمار تا زمان ترخیص به صورت کاملا اینترنتی و با استفاده از فناوری های روز تمام اقدامات لازم انجام خواهد شد.

او با اشاره به شرایط ویژه بیمارستان های هوشمند افزود: در مراکز درمانی هوشمند مستند سازی اطلاعات بیماری، مانیتورینگ بیمار و فعالیت های درمانی افراد بستری شده راحت تر از گذشته انجام می شود. میزان هزینه های مختلف در بیمارستان های هوشمند کاهش پیدا می کند و رضایتمندی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی بیشتر خواهد شد.

زرقی تاکید کرد: پروژه هایی مانند هوشمند سازی بیمارستان ها از نوع طرح های آینده نگر محسوب می شوند و در صورت کسب موفقیت در تمام مناطق کشور این طرح اجرا خواهد شد. یکی از ویژگی های بیمارستان های هوشمند این است که این نوع مراکز درمانی بیمار محور بوده و فناوری های نوین در حوزه سلامت به کار گرفته می‌شود.