مینو محرز محقق تیم ارزیابی واکسن کووایران برکت اظهار کرد: از هفته آینده مطالعه فاز سوم بر روی ٢٠ هزار نفر آغاز خواهد شد.

او با بیان اینکه ان شالله بعد از نتیجه خوب وارد واکسیناسیون عمومی می‌شویم، گفت: در فاز دو بر روی گروه سنی ١٨ تا ۵٠ سال تزریق انجام شده است و هیچ عارضه‌ی جدی‌ در این افراد مشاهده نشده است.

محرز گفت: در مقایسه با این همه عوارض واکسن‌های دیگر واسکن ویروس ضعیف شده عارضه‌ای نداشته است.

او اظهار کرد:  امیدوارم هستیم بتوانیم این واکسن را واکسن موثر بدانیم و به تولید انبوه برسانیم.

محرز با بیان اینکه تاکنون ایمنی واکسن خوب بوده است و نتایج قطعی ایمنی زایی بعد فاز دوم اعلام می‌شود، گفت: تاکنون این واکسن بر روی ٢٠٠ فرد ١٨ تا ۵٠ سال و ٨٠ فرد ۵١ تا ٧۵ سال تزریق شده است.

او گفت: فاز سوم آخرین فاز و تقریبا واکسیناسیون عمومی است البته به افراد زیر ١٨ سال این واکسن تزریق نمی‌شود.

محرز با بیان اینکه این واکسن مثل واکسن بهارات هند و دو واکسن چینی است، گفت: البته واکسن‌های ترکیبی هم مثل واکسن مشترک با کوبا نیز در حال تولید است.

او گفت: کارخانه صنعتی شبانه روز کار می‌شود و قدرت این را دارد که در ماه میلیون‌ها دوز واکسن تولید کنند و تا اواخر خرداد ماه راه اندازی می‌شود.

محرز با بیان اینکه کارخانه نیمه صنعتی تولید واکسن درحال تولید واکسن‌های کارآزمایی بالینی است، گفت: همه دانشمندان تولید کننده واکسن، ایرانی هستند و ما افراد خبره در ایران زیاد داریم.

او گفت: واکسیناسیون عمومی زمانی آغاز می‌شود که فاز سوم مطالعه بالینی به نتیجه برسد و مجوز اورژانسی را دریافت کنیم.

محرز با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر مردم ایران به این واکسن دسترسی پیدا کنند، گفت: در واکسیناسیون عمومی نیز هموطنان باید دو دوز تزریق کنند، اما چون ویروسی است که غیرقابل پیش بینی است ممکن است مثل دیگر واکسن‌ها دوز سومی هم تزریق شود.