مجید باجلان رئیس قرارگاه اطعام مهدوی کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: در راستای پویش اطعام مهدوی در روز هفدهم ماه مبارک رمضان ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۲۶ غذای گرم میان نیازمندان در سراسر کشور توزیع شد.

او با بیان اینکه در این روز ۸۵۴ هزار و ۶۱۷ افطاری به دست نیازمندان رسید، گفت: ۸۴۴ هزار و  ۸۲۹ بسته معیشتی تهیه شد و به مناطق صعب العبور و روستایی در سراسر کشور ارسال شد.

باجلان با بیان اینکه همزمان با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن امیرالمومنین ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۷۰۸ غذای گرم میان نیازمندان توزیع شد، گفت: یک میلیون و ۲۹ هزار و ۶۱۳ افطاری ساده به دست نیازمندان رسید همچنین ۹۱۸ هزار و ۵۸۱ بسته معیشتی به مناطق روستایی و محروم ارسال شد.

باجلان با بیان اینکه مردم می‌توانند ما را در این طرح یاری کنند و مشارکت داشته باشند، گفت: #۱۴* و شماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ در دسترس مردم است و هموطنان می‌توانند در این پویش مشارکت کنند.