محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: درحال حاضر شاهد هستیم که شعار نهضت مهارت افزایی به شکلی به عمل تبدیل می‌شود.

او با بیان اینکه توسعه و ایجاد مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به شدت رشد پیدا کرده است، گفت: در ۱۸ ماه گذشته شاهد رشد ۱۱۱ درصدی توسعه و ایجاد مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی بودیم.

شریعتمداری گفت: در مجموع  ۲۵۹ درصد افزایش ایجاد مراکز آموزشی مربوط به کمک سازمان فنی و حرفه‌ای با همه کارفرمایان بخش خصوصی را شاهد هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نهضت مهارت افزایی در جامعه جز با مشارکت جدی مردم محقق نمی‌شود و مردم محور کردن و اجتماع محور کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور اولویت مهم است.

او با بیان اینکه هدف تبدیل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه ملی در کشور در حال دنبال شدن است، تصریح کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای برای آینده ریل گذاری‌های مهمی را انجام داده است و تحولاتی نیز در راستای مراکز سنجش مدارک آموزش فنی و حرفه‌ای رخ خواهد داد.

شریعتمداری بیان کرد: استاندارد‌های جدید آموزشی به عنوان زیربنای فعالیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای شناخته می‌شود و بهره برداری از مراکز جوارکارگاهی باعث می‌شود حتی در شرایط کرونایی نیز چراغ مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای روشن بماند.