آغاز به کار اولین مرکز واکسیناسیون خودرویی در تهران را در ویدئوی زیر می بینید.