سعید نمکی : ویروس هندی کرونا به چموشی ویروس انگلیسی نیست اما از ویروس آفریقای جنوبی بیشتر هراس دارم.

 

حجم ویدیو: 2.49M | مدت زمان ویدیو: 00:01:16