بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، تا کنون سه میلیون و ۵ هزار و ۶۳۲ نفر دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

بر همین اساس، ۴۹۳ هزار و ۹۳۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند.

طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به سه میلیون و ۴۹۹ هزار و ۵۶۳ دوز رسید.