براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی طی پنج روز آینده آسمانی صاف و جوی پایدار بر روی کشور حاکم است. امروز در برخی نقاط شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و فردا در شمال خراسان رضوی بارش‌ پراکنده پیش‌بینی می‌شود. پنجشنبه، جمعه و شنبه در برخی مناطق سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ خواهد داد.

امروز و فردا دما هوا در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل به سبب وزش باد گرم جنوبی بین ۷ تا ۱۲ درجه افزایش می‌یابد. پنجشنبه و جمعه مجددا با توجه به شمالی شدن جریان ها، دمای هوا در سواحل دریای خزر و اردبیل بین ۸ تا ۱۳ درجه کاهش خواهد یافت.

از امروز تا پنجشنبه در خوزستان سرعت وزش باد افزایش یافته و با احتمال خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود.

آسمان تهران امروز صاف و گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.