علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران امروز در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به قرار گرفتن گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران اظهار کرد: در این دستور تاکید شده که این گزارش برای بررسی جامع‌تر در کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود و این بدان معناست که نباید این گزارش ابتدا در صحن شورا قرائت شود بلکه گزارش اولیه ابتدا باید در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

وی ادامه داد: این گزارش بر اساس مصوبه شورای شهر مطرح می‌شود و متناظر با گزارشی است که محمدعلی نجفی نخستین شهردار دوره پنجم مدیریت شهری، در سال ۹۶ قرائت کرد و بازتاب گسترده‌ای داشت.

اعطا گفت: آنچه امروز در صحن علنی شورا مطرح شد، بدون استماع نظرات اعضای شوراست و پس از این دیگر رفتن گزارش به کمیسیون تلفیق فایده‌ای ندارد، چون آنچه که امروز در صحن ارائه شد به عنوان سند مورد توجه افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: گزارشی که پیروز حناچی امروز قرائت خواهد کرد مورد توجه قرار می‌گیرد، نه گزارشی که در کمیسیون تلفیق مطرح و نهایی می‌شود، این در حالی است که ۲۱ نفر از اعضای شورا در صحن شورا تشخیص و تدبیر داشتند.

اعطا یادآور شد: اعضای شورای شهر تصویب کردند که این گزارش در کمیسیون تلفیق صرفاً قرائت و استماع شود و این نص صریح مصوبه است که از آن تخطی شد.

سخنگوی شورای شهر تهران یادآور شد: پیش از این با مظاهریان معاون شهردار تهران در این خصوص گفتگو داشتیم که او گفته بود صورتبندی مقایسه‌ای در این گزارش مقدور نیست.

وی گفت: از شهرداری خواستیم در این خصوص جلسه داشته باشد که پذیرفته شد و کارشناس شهرداری به جلسه نیامد.