متوسط حقوق ب ازنشستگان لشکری و کشوری از حدود 3.3 میلیون تومان به بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 120 درصدی تجربه کرده است.

همچنین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از 2.1 میلیون تومان به حدود 5 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 138 درصدی داشته است. این آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنسشتگان تامین اجتماعی بیش از 2 میلیون تومان اختلاف دارد.