سرو کبوتر در رستوران تهران سرو صدای زیادی به پا کرد. سرو کبوتر رست شده با سس پرتغال و عسل آن هم به شکلی عجیب اعتراضات و واکنش های زیادی در پی داشت. در ادامه تصویری از این اقدام بی رحمانه را با هم می بینیم.

سرو کبوتر به شکلی عجیب در یکی از رستوران های تهران مشاهده شد.

گفتنی است ، یک رستوران در تهران اقدام به سرو کبوتر رست شده با سس پرتقال و عسل کرد که این مساله بازتاب زیادی در رسانه ها و فضای مجازی داشت.

عکس سرو کبوتر در رستوران تهران

ماجرای سرو کبوتر در رستوران تهران