الکساندر گینتسبورگ، مدیر مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا که  واکسن اسپونتیک وی را تولید کرده هشدار می‌دهد حتی موارد خفیف ویروس کرونا برای بدن خطرناک است.

حدود ۱۸۱.۵ میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا و حدود ۳.۹ میلیون مورد مرگ و میر در سراسر جهان از ابتدای همه‌گیری گزارش شده است.

 رئیس مرکز ویروس شناسی گامالیا روسیه می‌گوید: عفونت ویروس کرونا از نظر تأثیرات سلامتی خطرناک است.

الکساندر گینتسبورگ ادامه می‌دهد: «این یک بیماری بسیار موذی است و حتی اگر فردی به شکل خفیف بیمار شده باشد، به معنای محافظت در برابر این بیماری نیست و یک عارضه بسیار جدی ایجاد می‌کند. درصد زیادی از موارد به اشکال بسیار شدید بیماری ختم می‌شود».

دولت روسیه برای به روزرسانی عموم مردم درباره وضعیت ویروس کرونا ، یک خط تلفن اینترنتی ایجاد کرد.