افکار

تفاهم‌نامه پویش ملی ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و وزارت ارتباطات منعقد شد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

کد خبر: 1064964