کارگران برای اینکه بتوانند حق و حقوق خود را پیگیری کنند باید با قوانین کار آشنا باشند. در این گزارش به یکی از سوالات پر تکرار کارگران پاسخ داده ایم.

سوال :آیا پایه سنوات ارتباطی با بیمه دارد؟

پاسخ: پایه سنوات ارتباطی با بیمه ندارد؛ به محض آن که سال اول به پایان برسد و سال دوم نیز در همان کارگاه مشغول به کار باشد، پایه سنوات به آن کارگر تعلق می‌گیرد.