شکار لحظه انفجار شهاب سنگ در برخورد با جو زمین در آیداهو آمریکا .

 

حجم ویدیو: 428.27K | مدت زمان ویدیو: 00:00:06