به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، پس از صدور حکم اعدام برای متهم در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ، او به حکم مجازاتش اعتراض کرد. با اعتراض صادق پرونده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور فرستاده شد و با دستور رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی سریع به این پرونده در دستور کار قضات قرار گرفت.

متهم به نام صادق معروف به عقرب سیاه سال ۸۸ به اتهام ربودن ۳۰ زن و آزار و اذیت آنها در بیابان های حسن آباد تهران دستگیر شد.

او در محاکمه اول به اعدام محکوم و در محاکمه دوم تبرئه شد. تبرئه او باعثایجاد بحث‌های اعتراض‌آمیز در میان رسانه‌ها شد و قربانیان هم نسبت به نقض حکم اعدام توسط دیوان‌عالی کشور، اعتراض کردند. این مسئله حتی باعثاعتراض رئیس قوه قضائیه به حکم شد. وی در سومین محاکمه در بهمن ۱۳۹۰ به اعدام محکوم شد.عقرب سیاه بعد از اعلام شکایت از سوی تعدادی زن و دختر جوان تهرانی مبنی بر ربودن و آزار و اذیت آنها در سال ۸۸ دستگیر شد.

یکی از شاکیان پرونده در مورد جنایت عقرب سیاه گفت: وقتی پس از آزار و اذیت های متهم به هوش آمدم دیدم روی تپه‌ای به صورت دراز کش رها شده‌ام و مرد شیطان صفت در حال زدن ضربه با سنگ به گیج‌گاهم است. از او پرسیدم چرا این کار را می‌کند و مدعی شد من صورت وی را دیده‌ام و باید بمیرم تا او شناسایی نشود. بعد از لحظاتی متوجه شدم که با یک پیچ‌گوشتی دارد بدنم مرا سوراخ می‌کند تمام بدنم غرق در خون شده بود…