به گزارش افکارنیوز ، سیدمحمد تهوری در گفتگو بامهر با بیان اینکه از زمان آغاز طرح ساماندهی اتباع خارجه تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار اتباع افغانی مجرد کشور را ترک کرده اند گفت: مجردین افغان تا پایان خردادماه جاری فرصت دارند وضعیت خود را تعیین و تکلیف کنند. پس از انقضاء تاریخ های اعلام شده، دارندگان برگههای تعیین تکلیف باید کشور را ترک کنند.

آخرین مهلت افغانیهای ساکن تهران

تهوری اظهار داشت: فرصت قانونی اتباع افغانی در استانهای زنجان، قزوین، مرکزی، گلستان، مازندران، سمنان، بوشهر و خراسان جنوبی، قم، یزد، فارس و البرز به اتمام رسیده و فرصت افغانهای ساکن تهران، خراسان رضوی و اصفهان هم تا پایان ۳۱ خردادماه است.

تا پایان خرداد با اتباع بدون مجوز برخورد قانونی می شود

تهوری گفت: بعد از خرداد ۱۳۹۱، اقامت افرادی در کشور مجاز است که کارت پناهندگی جمعی و یا پاسپورت دارند و می‌توانند در حوزه استان تعیین شده اقامت کنند. افراد فاقد هریک از این مجوزها تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و با آنان و سایر افرادی که بنحوی در بکارگیری، جابجایی و اسکان آنها مشارکت کنند برابر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قاطع می شود.