تصاویری از تخلیه محموله سوم کوواکس که شامل یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن آسترازنکا بود و امروز صبح از طریق کانال ارسال یونیسف وارد کشور شد را ببینید.

دریافت واکسن‌های اهدایی یونیسف به ایران در فرودگاه+ عکس