رئیس سازمان زندان‌های کشور در صفحه شخصی خود در توییتر با تأکید بر بدون سقف نبودن مرخصی مهدی هاشمی از اعلام قبلی غیبت وی به دادستانی خبر داد و نوشت: «اعلام شد که اطلاعات دقیق نبوده و آقای مهدی هاشمی مرخصی بدون سقف نداشته است؛ چندی قبل هم، غیبت ایشان از طرف زندان، به دادستانی اعلام شد.»

حاج محمدی به ضمیمه نامه‌ای به مدیران کل زندان‌های کشور که در آن به ممنوعیت تبعیض یا برخورد ناروا با زندانیان و خانواده‌های آنان تأکید شده است، تصریح کرد: «ممنوعیت تبعیض در ارائه خدمات به زندانیان و بی اعتنائی به برخی تشخّص ها درآغازین روزهای خدمت درسازمان زندان‌ها، ابلاغ شد.»

غیبت «مهدی هاشمی» به دادستانی اعلام شده بود

روز گذشته علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که مهدی هاشمی از اسفند سال گذشته به مرخصی بدون تعیین سقف رفته است.