مهدی چمران در ابتدای نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار کرد: امروز نخستین روزی است که آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در صحن شورا حضور پیدا کرده است؛ البته ایشان فعالیت خود را در مجموعه شهرداری تهران از روز پنجشنبه و بعد از دریافت حکم از وزیر کشور آغاز کرد‌ه‌اند.

وی تصریح کرد: امیدواریم زاکانی در این میسر همانند گذشته بدرخشد؛ به مانند نوجوانی و جوانی خود که در جبهه‌های جنگ در سالیان دور حضور داشته است.

چمران: امیدواریم "زاکانی" همچون نوجوانی و جوانی خود در شهرداری تهران هم بدرخشد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم همچنان در این مسیر فعالیت آقای زاکانی ادامه داشته باشد و در مسیر جدید کاملاً موفق و در پیشگاه خداوند روسفید باشد و امیدواریم خدمتی هر چند کوچک به مردم داشته باشیم.