مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پس از استماع گزارش و سخنان علیرضا زاکانی در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: شهردار پایتخت سوابق خوبی در حوزه فسادستیزی دارد و امیدواریم این مسأله در شهرداری تهران سبب ایجاد امید شود و گره‌گشایی از مستضعفین را شاهد باشیم.

وی بیان داشت: تبیین برنامه مقابله با آسیب‌های اجتماعی در شهر، تسریع روند بازسازی بافت فرسوده، حرکت به سمت عدالت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از مواردی است که شهردار تهران باید آن را در دستور کار قرار دهد.

سابقه فسادستیزی شهردار جدید تهران

این عضو شورای شهر تهران گفت:‌همچنین تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی شهرداری، منع زباله‌گردی ، شفافیت و بازنگری در نظام پرداخت از دیگر اقداماتی که باید توسط علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران به صورت اولویت در دستور کار باشد.