محققان دانشگاه کراکو لهستان هشدار می‌دهند که تأثیرات کم خوابی بر توجه و توانایی پردازش شناختی مغز ممکن است تا یک هفته پس از بازگشت به روال عادی خواب ادامه یابد.

دکتر «جرمی اوچاب»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: « کمبود خواب قطعاً بر سلامت تأثیر دارد. عملکرد واقعی فرد در کارهای سخت را می‌تواند کاهش دهد و الگوهای رفتاری را مختل می‌کند.»

تاثیر خواب در عملکرد مغز

محققان برای درک بهتر مدت زمان بهبودی پس از کمبود خواب، ۱۹ شرکت کننده ۲۰ تا ۲۲ ساله را برای شرکت در یک مطالعه سه هفته‌ای استخدام کردند.

شرکت کنندگان از سنسورهای مچ دست برای ثبت چرخه استراحت و فعالیت در طول مدت آزمایش ۲۱ روزه استفاده می‌کردند. هر روز شرکت کنندگان نظرسنجی در مورد خلق و خو و سطح انرژی شان را تکمیل می‌کردند و یک آزمایش اندازه گیری سرعت پردازش اطلاعات توسط مغز از آنها به عمل می‌آمد.

تاثیر خواب در عملکرد مغز + جزئیات

محققان متوجه تغییرات رفتاری نه تنها در دوران کمبود خواب بلکه در مرحله ریکاوری این افراد نیز شدند.

در طول دوره ۱۰ روزه کم خوابی، نمرات دقت شرکت کنندگان به طور متوسط به ۹۵ درصد کاهش یافت و زمان پاسخ آنها در طول آزمون ۷ درصد کاهش یافت.

در پایان مرحله ریکاوری، پس از آنکه به شرکت کنندگان اجازه داده شد هر شب بخوابند، نمره میزان دقت شان هنوز ۱.۵ درصد کمتر از زمان شروع مطالعه بود، اما زمان پاسخگویی در طول یک ساعت آزمون به همان اندازه‌ای که در آغاز مطالعه انجام شد کُند بود.