علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حکمی علی نصیری را به عنوان سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منصوب کرد. پیش از این رضا کرمی محمدی عهده‌دار این مسوولیت بود.

انتصابات جدید در شهرداری تهران کلید خورد

همچنین با حکم شهردار تهران، ابوالفضل فلاح به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب شد.

پیش از این عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بود.