توییت مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران درباره قصه پر غصه بازدید از حریم شهر تهران را در ادامه خواهید دید.

 قصه پر غصه بازدید از حریم شهر تهران+عکس