مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بعد از چند جلسه غیبت به دلیل کسالت در دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران حضور پیدا کرد.

 چمران رییس شورای شهر تهران در دوازدهمین جلسه علنی شورا اظهار کرد: تصویب لایحه در شورا موضوع چندان مهمی نیست، زیرا برخی مواقع لوایح تصویب می‌شوند، اما تاثیر آنچنانی ندارند و اصولا اجرایی نمی‌شوند و به مشکل می‌خورند.

مهدی چمران در صحن شورای شهر حاضر شد

وی ادامه داد: اصل مساله کار کردن و برنامه ریزی درست است، به تدریج طرح‌ها و لوایح وارد صحن می‌شوند و در دستور کار قرار می‌گیرند، ۱۰ جلسه گذشته، اما هنوز ما برخی انتصابات خود را اجرایی نکرده ایم.