به گزارش افكار نيوز به دنبال خاتمه فصل باراني در سراسر ژاپن، درجه حرارت در نقاط مختلف اين كشور كه به صورت مجمع الجزايري است و از بيشترين جمعيت سالمند برخوردار است، از ۱۷ ژولاي با افزايش رو به رو شد.

بیشتر شهروندان ژاپنی که بر اثر گرمازدگی در ژاپن فوت کرده‌اند را افراد سالمند تشکیل می‌دهند.

بین ۱۷ تا ۳۱ ژولای ۸۸ نفر در استان توکیو، ۴۱ نفر در استان سایتاما، ۱۰ نفر در استان چیبا، ۸ نفر در استان توچیگی و ۷ نفر در استان های آئیچی و میئه در اطراف اسان توکیو براثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.

حدود ۷۶ درصد از شهروندان ژاپنی که براثر گرمازدگی در این استان‌ها جان خود را از دست داده‌اند دارای سنین ۷۰ و بالاتر بودند و در حدود ۸۰ درصد از آنها در واحدهای مسکونی خود جان باختند.

بیشتر افراد سالمند ژاپنی که براثر گرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند به تنهایی در واحدهای مسکونی خود زندگی می‌کردند و جنازه آنها در داخل خانه پیدا شده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که صدها نفر دیگر از شهروندان ژاپنی به علت گرمازدگی در بیمارستان‌های نقاط مختلف این کشور بستری شده‌اند که بیشتر آنها را افراد سالمند تشکیل می‌دهند.

بیشتر جمعیت کشور آسیایی ۱۲۷ میلیون نفری ژاپن را افراد سالمند تشکیل می‌دهند که بخش اعظمی از آنها به تنهایی زندگی می‌کنند.