بخش زیادی از نیروی کار در دنیا، در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری کرونا به صورت دورکاری به انجام وظیفه پرداختند که منجر به کاهش شدید آلودگی هوا در سراسر جهان شده است.

به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی میل، محققان موسسه علوم و فناوری محیط زیست دانشگاه بارسلونا، سه سناریوی مختلف را بررسی کردند: کار از راه دور دو، سه یا چهار روز در هفته. این تیم دریافت که پرسنلی که از راه دور چهار روز در هفته کار می‌کنند، می‌توانند سطح دی اکسید نیتروژن (NO۲) را تا ۱۰ درصد و ترافیک را تا ۱۵ درصد کاهش دهند.

کاهش ترافیک و آلودگی هوا با دورکاری کرونایی

اگر افراد دو روز در هفته از راه دور کار کنند، سطح دی اکسید نیتروژن ۴ درصد کاهش می‌یابد و ترافیک ۵ درصد کاهش می‌یابد. کاهش دی اکسید نیتروژن ناشی از دورکاری ۳ روز در هفته ۸ درصد است و علاوه بر آن به میزان ۱۰ درصد ترافیک را کم می‌کند. محققان در نتایج خود، از داده‌های تحرک و کیفیت هوای بارسلونا استفاده کردند. همچنین آن‌ها پیشنهاد کردند که دورکاری به عنوان سهم موثری در بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی هوا، به ویژه در مناطق شهری مورد توجه قرار گیرد.