سرهنگ احمد شیرانی رییس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا ، اظهار کرد: هموطنانی که به سفر رفته اند با توجه به ظرفیت محدود جاده‌ها بازگشت خود را موکول به روز جمعه نکنند و نسبت به مدیریت و برنامه ریزی برگشت تا قبل از روز جمعه و همچنین در روز‌های هفته آتی اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به ترافیک سنگین در جاد‌ه های شمالی کشور در این شرایط توصیه به پرهیز از سفر است. جاده چالوس به دلیل پایین بودن ظرفیت تردد در این شرایط مناسب برای سفر و انتخاب مسیر تردد نیست. در این شرایط بهتر است از سایر محور‌های جایگزین مانند هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت که ظرفیت بالاتری دارند استفاده شود.

درخواست رییس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا از مسافران

سرهنگ شیرانی گفت: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا سفر به / از شهر‌های گروه قرمز و نارنجی کماکان ممنوع است.