بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از شنبه ۱۷ مهر اعمال می‌شود، تنها ۷ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند. ۱۰۸ شهرستان نارنجی، ۲۴۷ شهرستان زرد و ۸۵ شهرستان آبی هستند.

تغییرات محسوس در رنگ‌بندی جدید کرونایی