محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها طی پیامی در صفحه شخصی خود با اشاره به حواشی مطرح شده درباره زندان تهران بزرگ نوشت : درخصوص خبر غیردقیق درگیری در ‎زندان تهران بزرگ، همین بس که، زندان محفل فرهیختگان نیست؛ بلکه محفل مجرمان است باوجود کنترل‌ها، اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست.

در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه‌بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد.

واکنش رئیس سازمان زندان ها به خبر درگیری در زندان تهران بزرگ