فاطمه رضوان مدنی رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته سلامت روان و خدمات سازمان بهزیستی گفت: امسال شعار روز جهانی سلامت روان «سلامت روان» در جهان نابرابر است.

فاطمه رضوان مدنی رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته سلامت روان و خدمات سازمان بهزیستی گفت: شعار روز جهانی سلامت روان امسال سلامت روان در جهان نابرابر است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پاندمی کرونا بیان کرد: در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا توجه ویژه به سلامت روان با محوریت عدالت در سلامت و افزایش دسترسی همگان به این خدمات بیش‌تر از گذشته اهمیت دارد.

رضوان مدنی با اشاره به اقدامات مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معطوف به ارتقای کیفی خدمات روان‌شناختی از طریق درجه‌بندی مراکز مشاوره، آموزش کارشناس‌ها و متخصصین در بخش‌های دولتی و غیر دولتی، گزینش علمی متخصصین متقاضی تاسیس مرکز مشاوره و بازبینی و ابلاغ دستورالعمل‌های تخصصی در سطح کشور از کار‌های این مرکز است.

وی افزود: همچنین توجه ویژه به گروه‌های خاص از جمله کودکان و سالمندان و طراحی و تدوین راهنما‌های کار ویژه این گروه‌ها، بومی‌سازی بسته مهارت‌های زندگی در سطح کشور با همکاری متخصصین این کار، بهره‌مندی از رویکرد اجتماع محور در خدمات سلامت روان با هدف ایفای نقش ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با مردم و برای مردم است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بازبینی و ابلاغ دستورالعمل‌های روانی و اجتماعی در بلایای طبیعی و انسان‌ساخت، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین داوطلب در این برنامه، توسعه و تقویت فعالیت‌های درون و برون‌سازمانی و امضای تفاهم‌نامه با موسسات و وزارت‌خانه‌ها و انجمن‌های علمی و پژوهشی با هدف افزایش ضریب نفوذ خدمات برنامه های این مرکز است.

رضوان مدنی اظهار کرد: ساماندهی صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات از طریق طراحی سامانه و گزینش علمی و پایش و نظارت مستمر و شفافیت اجرای برنامه‌ها، طراحی برنامه‌های آموزشی معطوف به گروه‌های هدف خدمات‌گیرنده و متناسب با نیاز آن‌ها و متناسب با نیاز جوانان در آستانه‌ی ازدواج به منظور تحکیم بنیان خانواده و برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات با در نظر گرفتن هزینه اثر بخشی آن‌ها برای زوجین متقاضی طلاق از کارهایی است که انجام می دهیم.

وی گفت: انجام اقدامات و مداخلات روان‌شناختی متناسب با نیاز روز جامعه به صورت حضوری مجازی و تلفنی، طراحی مداخلات روان‌شناختی موثر در پاندمی کرونا شامل اختصاص کد به افراد درگیر به کرونا و کادر درمان در خط تلفنی ۱۴۸۰ به منظور تسهیل دسترسی این افراد به خدمات تخصصی و تدوین کتابچه‌های تخصصی ویژه‌ی دوران کرونا، آموزش متخصصان سلامت حوزه‌ی سلامت روان جهت ارائه خدمات به خانواده‌های درگیر کرونا، تدوین بسته‌ی بیمه‌ی خدمات مشاوره و پیگیری موضوع از هیات دولت.

اهمیت سلامت روان در پاندمی کرونا

رضوان فاطمی تصریح کرد: ساماندهی و پیگیری خدمات روان‌شناختی توجه به عدالت در سلامت و دسترسی به امکانات سلامت روان و اختصاص کمک هزینه به عنوان یارانه به افراد کم درآمد و دهک های پایین درآمدی از برنامه های مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی است.