براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا ، میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت ۹ صبح، با شاخص ٧٣ و میانگین شاخص کیفیت هوا در ١٢ ساعت گذشته با شاخص لحظه‌ای ٧١ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

وضعیت هوای تهران در ١٩ مهر ماه

ذرات معلق علت آلودگی هوای تهران است.