اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: برای پاسخگویی به چالش‌های قرن ۲۱ و صیانت از جان، سلامت و معیشت همه مردم لازم است خطرپذیری سوانح را کاهش دهیم.

وی افزود: حکمرانی ضعیف، فقر رو به رشد، از دست دادن تنوع زیستی، فروپاشی اکوسیستم‌ها و شهرنشینی سریعِ برنامه‌ریزی‌نشده، همگی منجر به افزایش ریسک سوانح شده، «رخداد» سوانح را تشدید می‌کنند و نیاز به کمک‌های بشردوستانه را افزایش می‌دهند. ایجاد تاب‌آوری در برابر تغییرات آب‌وهوایی و کاهش ریسک و خسارات مخاطرات طبیعی برای نجات جان و معیشت ، ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار حیاتی است.

نجار با اشاره به اینکه چهارچوب سندای که در مارس ۲۰۱۵ به تصویب رسید، سند مهمی به لحاظ مفهومی، رقومی و تحولات جهانی به شمار می‌رود؛ به همین علت، ما اهداف و چهار چوب‌های آن را در سطح ملی در دستور کار خود قرار دادیم، تصریح کرد: کاهش مؤثر ریسک متکی بر همکاری‌های بین‌المللی و انسجام جهانی است. پیام امسال سازمان ملل همکاری‌های بین‌المللی با تأکید بر هدف افزایش قابل ملاحظه همکاری بین‌المللی به کشور‌های در حال توسعه با حمایت پایدار برای تکمیل اقدامات ملی خود برای پیاده‌سازی سند سندای است.

لزوم کاهش خطرپذیری سوانح برای صیانت از جان مردم

وی افزود: در سیل‌های دو سال پیش که به عنوان اولین تجربه سیل و مخاطرات آب‌و‌هوایی بزرگ کشور شناخته شده است، از تجربه کافی برای مقابله با چنین سوانح وسیع اقلیمی در سطح بسیار وسیع «۲۵ استان» برخوردار نبودیم؛ در نتیجه، حوزه جدیدی از مباحث مدیریت بحران مرتبط با مخاطرات آب‌و‌هوایی شناسایی و اجرایی شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: بحران کرونا به عنوان یکی از ویران‌گرترین و گسترده‌ترین همه‌گیری‌ها در سال‌های اخیر، اهمیت کاهش خطرپذیری سوانح، از جمله مخاطرات بیولوژیکی مانند همه‌گیری‌ها، را پررنگ کرده است. در این باره لزوم گسترش همکاری‌های بین‌المللی به‌عنوان شتاب‌دهنده مدیریت مؤثر بحران، کمک شایانی به کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت می‌کند.

وی افزود: پیگیری اجرای قانون مدیریت بحران کشور و اسناد ذیل آن مانند سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و برنامه‌های ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و مدنظر قرار دادن مدیریت بحران و کاهش ریسک سوانح در چهارچوب برنامه توسعه کشور از موارد تاثیر گذار در این زمینه هستند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: رویکرد‌های جدید  این سازمان در کاهش ریسک حوادث و سوانح و نیز اهمیت تأمین منابع مالی، علم و فناوری، شناخت دقیق و پایش و هشدار سریع مخاطرات، همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی برای کاهش ریسک سوانح از دیگر موارد تأثیرگذار است که لازم است در دستگاه‌های عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران مورد توجه قرار گیرند.