با هدف تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی و مهارت‌های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه، دفتر انجمن اولیا و مربیان روزشمار هفته پیوند اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را با شعار «همراهی با اولیا، همکاری با مربیان»، اعلام کرد.

عناوین روز‌های هفته پیوند اولیا و مربیان از سوی دفتر انجمن اولیا و مربیان به شرح زیر، نام‌گذاری و اعلام شد:

روزشمار هفته پیوند اولیا و مربیان را با شعار «همراهی با اولیا، همکاری با مربیان»

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ بازگشت به مدرسه

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ تعالی و تحکیم خانواده

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ مدیریت جسم و روان در شرایط کرونا

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ هم سویی و وحدت

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌ها

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ اولیا و مربیان؛ اخلاق و معنویت