به گزارش افکار به نقل از مهر، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد: در آینده نزدیک مشکل قطع حقوق برخی از کارمندان انتقالی از پایتخت از جمله استان فارس حل خواهد شد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نمابری به دفتر خبرگزاری پیرامون انتشار گزارشی در ارتباط با مشکلات کارمندان انتقالی از پایتخت، اعلام کرد: احتراما در خصوص خبر منتشره در آن خبرگزاری با عنوان " قطع ناگهانی حقوق کارمندان انتقالی به کلانشهرها " ضمن تشکر از حسن دقت و دغدغه آن خبرگزاری محترم در تنظیم خبر فوق الذکر به آگاهی می رساند: همانگونه که اشاره شده است بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه در حین اجرای مصوبه دولت مبنی بر انتقال کارکنان داوطلب تصویب و ابلاغ شد، در عین حال این معاونت ضمن استفاده از ظرفیت همان ماده قانونی و برای عدم مواجهه کارکنان انتقال یافته با عدم پرداخت حقوق، طی نامه های جداگانه ای برای هر کدام از این کارکنان، دستور پرداخت حقوق تا زمان ابلاغ نهایی تفاهم نامه مشترک میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داده است. البته، مشکل پیش آمده تاکنون فقط از استان فارس به این معاونت گزارش شده و تذکرات لازم برای حل مشکل نیز داده شد.

ضمن اینکه این معاونت آمادگی دارد مشکل این دسته از کارمندان و موارد مشابه احتمالی را به صورت موردی حل کند. به اطلاع می رساند که در خصوص امضای تفاهم نامه فیمابین این معاونت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اقدامات و پیگیری های لازم از سوی این معاونت تا حصول نتیجه در دست اقدام است و اطمینان می دهد که موضوع موصوف در آینده ای نزدیک مرتفع خواهد شد.

پیش از این مهر گزارش داده بود: بیش از یکسال از انتقال گروههایی از کارمندان دولت از تهران میگذرد، با این حال طبق اعلام دیوان محاسبات از 6 ماه پیش حقوق افراد منتقل شده به کلانشهرهایی مانند شیراز، تبریز و حتی قم به دلیل مشکلات قانونی قطع شده است!