به گزارش افکارنیوز، جام نیوز به نقل از سایت دیلی میل؛ سرویس بهداشت ملی انگلیس، به خاطر ترس از رنجش و ناراحتی والدین همجنس گرا در این کشور، تصمیم به حذف واژه بابا از کتابچه بارداری گرفت.

مقامات این سرویس تصمیم گرفته اند به جای استفاده از این واژه، کلمه همسر را در این کتابچه راهنمای ۲۰۰ صفحه‌ای، به کار برند.

این تصمیم پس از طرح یک شکایت گرفته شد که طی آن ادعا شده بود واژه «پدر» تبعیض قائل شدن علیه همسران همجنس‌گرا می‌باشد.

اما حذف این کلمه، باعثجنجال و عصبانیت عده‌ای از طرفداران خانواده در این کشور شده است که معتقدند با این کار، ارزش‌های خانوادگی سنتی تضعیف می‌شود.

نرمن ولز، از موسسه آموزش خانوادگی می‌گوید: «سرویس بهداشت ملی نباید با پیشبرد انگیزه‌ها و علائق گروه اقلیت، هزینه مالیات دهندگان را تلف نماید.»

روبرت اکسلی، از اتحادیه مالیات دهندگان هم معتقد است: «این واقعا احمقانه است که سرویس بهداشت ملی، به خاطر یک شکایت، با چاپ مجدد این کتابچه راهنما، پول مالیات‌دهندگان را تلف ‌کند.»

گفتنی است بنابر اظهارات سخنگوی سرویس بهداشت ملی سلامت این اقدام در کنار چند تغییر کوچک که منجر به چاپ ۹۰ هزار نسخه جدید شده است، ۱۰۰ هزار پوند هزینه برداشته است که تمامی آن از جیب مالیات دهندگان پرداخت می شود.