به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، دادگاهی در شهر بورسای ترکیه دو پدر را به جرم اینکه خواهان تحصیل فرزندان دخترشان با حجاب اسلامی در مدرسه بودند، جمعا به سه سال و دو ماه و ده روز حبس محکوم کرد.

آقایان عزیز کایالیک و محمد پولات دو پدر مسلمان که فرزندان دخترشان به دلیل داشتن حجاب اسلامی از پذیرش در مدرسه ابتدایی منع شده بودند به دادگاه احضار و محاکمه شدند. دادگاه مذکور با رسیدگی به این پرونده هر دو پدر مسلمان را مقصر شناخت و به سه سال و دو ماه و ده روز حبس محکوم کرد.

پیش از این نیز در شهر قاضی آن تپ ترکیه یک مادر به اتهام مشابه به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.

در ترکیه علیرغم اینکه بی از ده سال از روی کار آمدن دولت به اصطلاح اسلام گرای رجب طیب اردوغان و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه می گذرد، ولی هنوز معضل ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس و مراکز آموزشی و اماکن دولتی لاینحل باقی مانده است.