به گزارش افکارنیو زبه نقل از ايرنا، یك طراح آمریكایی لامپ نوینی ساخته است كه با خون انسان روشن می شود.

این لامپ یکبار مصرف است و نور آبی درخشانی از خود متساطع می کند.

برای روشن شدن این لامپ باید سر لامپ شکسته شود سپس چند قطره از خون انسان به درون لامپ که مایعی در آن است چکانده می شود سپس خون با مواد شیمیایی این مایع وارد واکنش شده و نور آبی از خود متساطع می کند.

مایک جانسون طراح لامپ تاکید دارد، همانطور که از بین رفتن خون انسان، حیات فرد را به خطر می اندازد، مصرف زیاد انرژی نیز محیط زیست را به خطر می اندازد.

وی مدعی است میانگین مردم آمریكا هر سال سه هزار و ۳۸۳ كیلووات برق مصرف می كنند كه برابر با روشن گذاشتن چراغ های چهار اتاق برای ۱۲ ماه است.