قربانیان معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای تهران با اشاره به میزان ذخایر آبی سد های استان تهران گفت: متاسفانه ذخایر آبی سد‌های شرقی استان تهران (ماملو و لتیان) در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

او در خصوص بارندگی‌های هفته گذشته در استان تهران تصریح کرد: بارندگی‌های اخیر  تا حدودی ورودی سد‌های پنجگانه استان تهران را مطلوب کرد، ولی متاسفانه با توقف بارش‌ها میزان ذخایر کاهش پیدا کرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای تهران بیان کرد: در حال حاضر حجم کل ذخایر آبی ۵ سد استان تهران ۴۰۷ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷۸ میلیون متر مکعب حجم پشت مخازن سد‌های است که اختلاف ۲۷۰ میلیون متر مکعبی شاهد هستیم.

او از اُفت ۴۱ درصدی آب پشت سد‌های تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بارندگی استان تهران در مهرماه امسال نسبت به متوسط بلندمدت ۷۳ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۷۳ درصدی بارش‌های استان تهران نسبت به سال گذشتهقربانیان تصریح کرد: بارش استان تهران تاکنون ۲۴/۷ دهم میلی متر گزارش شده است  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴/۳ دهم میلی متر بوده است و همچنین در دراز مدت ۲۵/۹ دهم میلی متر بارش استان تهران بوده است

او گفت: متاسفانه بارش باران در مهرماه امسال زیر نرمال گزارش شده است، ولی در آبان امسال بخش کمی از کسری‌های ما جبران شد که ۲۱/۸ دهم میلی متر بارش ثبت شده است که ۳۴ درصد بارش نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای تهران بیان کرد: باتوجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش‌ها در زمستان، سال نرمالی را خواهیم داشت، ولی صرفه جویی تمامی مشترکان باید در اولویت قرار گیرد در غیر این صورت مخازن آبی سد‌های استان کاهش میابد.