کاربری در توییتر با انتشار عکس زیر نوشت:

دیشب ایستگاه ۵ توچال

ایشتگاه نجات آتش نشانی

ثبت تصویری استثنایی از توچال