آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز شنبه ۲۲ آبان ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه۱۱- رشته شبکه و نرم افزار(کامپیوتر ) -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی داخلی فضای مسکونی -پایه ۱۰- رشته طراحی داخلی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی کابینت - مشترک همه پایه ها - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
تعمیر بوستر ترمز خودرو- پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری- پایه ۱۲- رشته الکترونیک- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۳۰
طراحی سربند و پیراهن زنانه- پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی
پایه نهم

ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
هنر
پایه هفتم

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:
ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱
انس با قرآن کودکان پیش دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه اول دبستان
ساعت ۱۵
درس دین و زندگی ۳رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن
پایه هفتم

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ آبان

شبکه امید: 

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰

درس:عربی ،زبان و قران(۲)

پایه: یازدهم
رشته:علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۰۰

درس:امادگی دفاعی
پایه:دهم
رشته : مشترک همه رشته ها

دروس فنی حرفه ای
ساعت ۱۲:۰۰

درس:طراحی طلا و جواهر با رایانه

پایه:یازدهم
رشته:طراحی طلا و جواهر

ساعت ۱۲:۳۰
درس:شیمی
پایه: دهم و یازدهم
رشته:مشترک همه رشته ها